Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer

Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer

Regular price $50.00 Save $-50.00

Brand: Komon

Maker: Tomoaki Nakano

Material: Wood & Urushi Lacquer

Total Length: 215mm

Weight: 7g