Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer

Komon - Tomoaki Nakano - Hoso-Bashi (Thin Chopsticks) - Red Urushi Lacquer

Regular price $50.00 Save $-50.00
Brand: Komon
Maker: Tomoaki Nakano
Material: Wood & Urushi Lacquer
Total Length: 215mm
Weight: 7g