Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle
Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle

Takada no Hamono - White #1 - Suiboku - 240mm Gyuto - Ho Wood Handle

Regular price $470.00 Save $-470.00