Komon - Tomoaki Nakano - Urushi Lacquerware - 6" Bowl - Black
Komon - Tomoaki Nakano - Urushi Lacquerware - 6" Bowl - Black
Komon - Tomoaki Nakano - Urushi Lacquerware - 6" Bowl - Black
Komon - Tomoaki Nakano - Urushi Lacquerware - 6" Bowl - Black
Komon - Tomoaki Nakano - Urushi Lacquerware - 6" Bowl - Black
Komon - Tomoaki Nakano - Urushi Lacquerware - 6" Bowl - Black

Komon - Tomoaki Nakano - Urushi Lacquerware - 6" Bowl - Black

Regular price $125.00 Save $0.00