Komon - Tomoaki Nakano - Kokutan-Bashi (Ebony Chopsticks) - Black Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Kokutan-Bashi (Ebony Chopsticks) - Black Urushi Lacquer
Komon - Tomoaki Nakano - Kokutan-Bashi (Ebony Chopsticks) - Black Urushi Lacquer

Komon - Tomoaki Nakano - Kokutan-Bashi (Ebony Chopsticks) - Black Urushi Lacquer

Regular price $75.00 Save $-75.00

Brand: Komon

Maker: Tomoaki Nakano

Material: Wood & Urushi Lacquer

Total Length: 236mm

Weight: 17g